การท่าเรือแห่งประเทศไทยของเราเป็นหน่วยงานรัฐ ที่เป็นภาพลักษณ์ของข้าราชการทหาร เราจึงมีความคาดหวังใน รปภ. สูง ทั้งด้านระเบียบวินัย ความเข้มแข็ง และภาพลักษณ์ที่ดีของการท่าเรือฯ ซึ่งบริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ HLIS ตอบโจทย์เราในทุกๆ ข้อครับ

เรือโท ภัทธวุฒิ กนกวรรณากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย