การท่าเรือแห่งประเทศไทยของเราเป็นหน่วยงานรัฐ ที่เป็นภาพลักษณ์ของข้าราชการทหาร เราจึงมีความคาดหวังใน รปภ. สูง ทั้งด้านระเบียบวินัย ความเข้มแข็ง และภาพลักษณ์ที่ดีของการท่าเรือฯ ซึ่งบริษัท HLIS ตอบโจทย์เราในทุกๆ ข้อครับ