ร่วมงานกับเรา

บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว

ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก!!

02 049 5510 ต่อ 223
มือถือ 090-0901883 / 090-0906823

 • คุณสมบัติ : เพศชาย /หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  อ่านออก เขียนได้ มีใจรักงานบริการ
  สวัสดิการดี มีมาตรฐาน
 • มีเบิกเงินรายวัน 200 บาท และรายสัปดาห์ 700 บาท
 • เบี้ยขยัน , OT และมีวันหยุด
 • สามารถทำงานวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์ได้ค่าแรงพิเศษ
 • มีบ้านพักให้พนักงาน
 • ค่าตอบแทนจ่ายผ่านบัญชี (ทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน)
 • ค่าโทรศัพท์ /ค่าตำแหน่ง (ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง)
 • วันหยุดประจำปี /สิทธิ์ในการลาพักร้อน (ได้รับค่าแรง)
 • ประกันสังคม /กองทุนทดแทน
 • ประกันชีวิต (100,000 บาท)
 • ประกันอุบัติเหตุ (10,000 บาท)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมประจำปี อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
 • เงินช่วยเหลืออุปสมบท และมงคลสมรส
 • เงินฌาปนกิจศพ (บิดา มารดา บุตร)
 • กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีพักรักษาที่โรงพยาบาล
 • ทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน ระดับประถม และมัธยม
 • เงินรางวัลพิเศษ (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท /ผลการประเมินการทำงานของพนักงาน / ลูกค้า)